Kursavgift blir kun refundert hvis du har legemelding om at du ikke kan praktisere yoga.  All yogapraksis foregår på eget ansvar. Ved å melde deg på kurs har du godtatt betingelsene. Gi læreren beskjed hvis du har en skade eller har byttet kne, hoft eller lignende, slik at du kan få hjelp til tilrettelegging og alternative øvelser.

Ta igjen tapte timer: Jeg ønsker at alle som går på yogakurs hos meg skal få full utbytte av kurset, derfor får du ta igjen tapte timer innenfor semesteret, regler:
  • Tapte timer tas igjen i inneværende semester
  • Tapte timer kan tas igjen på alle klasser
  • Du må møte til klassen og så se/høre med lærer om det er plass når timen er klar til å begynne.
  • Faste kursdeltagere har fortrinnsrett, så hvis det er fullt, må du dessverre komme igjen senere.
  • Tapte timer kan IKKE avtales på forhånd, sms, epost og messenger om dette vil ikke bli besvart.
  • For å bli med på erstatningstime kreves det at du er god nok fysisk form til den aktuelle yogaklassen.

Påmeldingsbetingelser

Påmelding til alle kurs og workshops med mer er bindende!

Bra fokus forplikter seg til å holde antall plasser satt opp på hvert kurs.

Avmeldingbetingelser

Eventuell avmelding innen 7 dager før kursstart tilkommer det et administrasjonsgebyr på kr.250,- Avmelding 0-7 dager før kursstart forfaller hele kursprisen og den må altså betales. Avmelding må gjøres skriftelig ved epost eller post. Ved sykdom eller skade hvor du har legemelding om at du ikke kan praktisere yoga, kan noe av kursavgiften refunderes, vurderes i hvert enkelt tilfelle, og i forhold til hvor langt kurset er fremskredet.